Natpisi s uputama

Slično kao u cestovnom prometu, i u radnim okruženjima moraju se nalaziti normirani znakovi zabrane, znakovi upozorenja, zapovjedni znakovi i znakove za spašavanje. Oni su uređeni u Uredbi o oznakama (KennV). Pogledajte i pod Znakovi opasnosti.
  • Primjeri za znakove zabrane: zabranjeno pušenje, vatra, dodirivanje, pristup
  • Primjeri za znakove upozorenja: upozorenje o opasnim tvarima, od obješenog tereta, od opasnog električnog napona
  • Primjeri za zapovjedne znakove: nositi zaštitu za disanje, zaštitnu kacigu, zaštitu za sluh
  • Primjeri za znakove za spašavanje: evakuacijski put, izlaz za slučaj nužde, prva pomoć

Osim toga, potrebno je osigurati znakove s uputama za materijal za borbu protiv požara.

AUVA aplikacije

bks

Impresum