Rad na vrućini

O radu na vrućini riječ je kada na radnom mjestu vladaju sljedeći ili nepovoljniji klimatski uvjeti:

U sljedećim je slučajevima pojam „rad na vrućini” relevantan:
  • kod zapošljavanja trudnica, dojilja ili mladih
  • kod noćnog (teškog) rada
  • kod potrebe da se zaposlenicima prema AStV-u tuševi moraju staviti na raspolaganje

AUVA aplikacije

bks

Impresum