Radovi na održavanju (na strojevima)

Najpovoljniji i najsigurniji način održavanja jest planirano i provedeno održavanje prije nastupanja smetnje. Radove na održavanju u osnovi je dopušteno izvoditi samo na zaustavljenim strojevima i kada je moguće isključiti neopravdano, slučajno ili neočekivano uključivanje stroja. Ako više zaposlenika sudjeluje na radovima, glavni bi prekidač trebalo osigurati s više lokota (za svaku osobu koja provodi održavanje).
Ako je mjere za održavanje potrebno izvršiti na pokrenutom stroju, potrebno je osigurati posebnu zaštitnu opremu, dodatnu opremu ili druge posebne mjere. Osoblje u tim slučajevima obavezno mora biti posebno školovano i obučeno!

AUVA aplikacije

bks

Impresum