Uvedenie do obehu

Pojem, ktorý je dôležitý predovšetkým v rámci predpisov od výrobcu: Spravidla predstavuje prvé odovzdanie (predaj, prenájom na leasing, darovanie) na účel používania. Čas uvedenia do obehu poskytuje informácie o tom, aký právny predpis musel byť dodržaný. V prípade smerníc CE je rozhodujúce uvedenie do obehu v rámci štátov EÚ.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž