Omatanje

Omatanje je tehnička mjera za smanjenje buke. Pod tim se podrazumijeva da se izvor buke u potpunosti i sa svih strana obloži ili prekrije materijalom koji upija zvukove.

AUVA aplikacije

bks

Impresum