Zapuzdrenie

Zapuzdrenie je technickým opatrením na zníženie hluku. Ide o úplné, všestranné obloženie pohlcujúce zvuk alebo o zakrytie zdroja hluku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž