Označavanje (radnih tvari)

Pogledajte i pod „Simboli za opasnost”. Prema Zakonu o kemikalijama proizvođač je dužan označiti opasne tvari ili smjese. Oznaka obuhvaća:
  • Naziv tvari te ime i sjedište proizvođača
  • Simbol za opasnost, P- i H-oznake (R-oznake i S-oznake)
  • Mjere za slučaj nezgode
  • Napomene o bezopasnom uklanjanju

Imajte na umu da se određene (opasne) radne tvari, kao što su lijekovi, kozmetika i eksplozivna sredstva, ne moraju označeni jer ne podliježu ChemG-u! Pogledajte i pod Sigurnosni podatkovni list.

AUVA aplikacije

bks

Impresum