Jelölés (munkaanyagok)

Lásd még "veszélyszimbólumok". A vegyszerekre vonatkozó jogi előírások szerint a veszélyes anyagok vagy készítmények gyártója köteles azokat megjelölni. A jelölés a következőkre terjed ki:
  • Anyag neve, valamint a gyártó neve és székhelye
  • Veszélyszimbólumok, P- és H-mondatok (R-mondatok és S-mondatok)
  • Intézkedések balesetnél
  • Biztonságos ártalmatlanításra vonatkozó utasítások

Gondoljon arra, hogy bizonyos (veszélyes) munkaeszközök, pl. gyógyszerek, kozmetikumok és robbantószerek nem jelöléskötelesek, mivel nem tartoznak a ChemG hatálya alá! Lásd még biztonsági adatlap.

AUVA App

hu

Impresszum