Označavanje (područja opasnosti, uputa)

Određena područja opasnosti potrebno je označiti. To se među ostalim odnosi na:
– područja s ograničenjima pristupa,
prometne putove u prostorijama s površinom tla većom od 1000 m²,
evakuacijske putove i izlaze u slučaju nužde,
– područja u kojima je propisana zaštita za oči, zaštitni aparati za disanje ili zaštita za glavu,
– područja u koja je dopušteno pristupiti samo sa zaštitnom odjećom,
- ambulante i uređaje za gašenje požara.
Pogledajte i pod Natpisi s uputama i Podne oznake.

AUVA aplikacije

bks

Impresum