Jelölés (veszélyes területek, figyelmeztetések)

Meghatározott veszélyes területeket meg kell jelölni. Ez többek között a következőkre érvényes:
- belépési korlátozás alá tartozó területek,
- Közlekedési utak 1000 m² alapterület fölötti helyiségekben,
- menekülési útvonalak és vészkijáratok,
- olyan területek, amelyeken szemvédő, légzésvédő készülék vagy fejvédő viselése van előírva,
- olyan területek, amelyekre csak védőruházattal szabad belépni
- egészségügyi helyiségek és tűzoltó berendezések.
Lásd még figyelmeztető táblák és útfelfestések.

AUVA App

hu

Impresszum