Označenie (nebezpečných oblastí, upozornenia)

Určité nebezpečné oblasti musia byť označené. Toto platí predovšetkým pre:
– oblasti s obmedzením prístupu,
dopravné komunikácie v priestoroch s podlahovou plochou nad 1000 m²,
únikové cesty a núdzové východy,
– oblasti, v ktorých je predpísaná ochrana zraku, prístroje na ochranu dýchacích ciest alebo pre ochranu hlavy,
– oblasti, do ktorých sa smie vstúpiť iba v ochrannom odeve,
sanitárne priestory a hasiace zariadenia.
Pozrite aj Upozorňovacie tabule a Podlahové značenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž