Označenie (strojov)

Všetky stroje, ktoré boli v EHP uvedené do obehu po 01.01.1995, musia zodpovedať nariadeniu o bezpečnosti strojových zariadení, príp. pri uvedení do obehu od konca roku 2009 nariadeniu MSV 2010 a mať ako znak zhody s týmto nariadením označenie CE. Prinajmenšom rovnako dôležité ako označenie CE je vyhlásenie o zhode vydané kupujúcemu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž