Skrine na šaty

Zamestnanci musia mať k dispozícii skrine na šaty, okrem prípadov, ak ide výlučne o kancelársku alebo podobnú činnosť, príp. činnosti pri predaji bez potreby pracovného oblečenia alebo odevu na ochranu tela. V tomto prípade sa však musí zamestnancom poskytnúť uzamykateľná možnosť uloženia oblečenia a osobných predmetov. Pozrite aj Sociálne zariadenia a šatne

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž