Klima-uređaj

Klima-uređaj je ventilacijski uređaj koji duže razdoblje u jednoj prostoriji samo stalno održava navedene vrijednosti temperature zraka i vlažnosti zraka odn. tehničko sredstvo koje se sastoji od barem dva kombinirana upravljana klima-uređaja za stvaranje i održavanje određene klime prostorije. U Zakonu o zaštiti zaposlenika ne postoji temeljna obaveza upotrebe klima-uređaja.
Normativne osnove: ÖNORM M 7600-1

AUVA aplikacije

bks

Impresum