Klimatizácia

Klimatizácia je ventilačné technické zariadenie, ktoré počas dlhších časových úsekov samostatne udržuje teplotu vzduchu a vlhkosť vzduchu v miestnosti na preddefinovaných hodnotách, príp. ide o technické zariadenie pozostávajúce z minimálne dvoch kombinovane riadených klimatizačných zariadení na vytvorenie a udržanie určitej vnútorne klímy. V rámci ochrany zamestnancov neexistuje žiadna zásadná povinnosť používania klimatizácie.
Normatívne predpisy: ÖNORM M 7600-1

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž