Ochrana tela (odev)

Odev na ochranu tela sa používa v týchto oblastiach: ochrana proti dažďu, chladu, zlému počasiu, ako výstražný odev, ochranný odev pre elektrotechnikov, ochrana pred vpichom, ochrana proti plameňom a horúčave, ochranný odev pre zváračov, ochrana pred chemikáliami, požiarna ochrana a ochrana pred plynom. Každý ochranný odev musí mať označenie CE a odhliadnuc od niekoľkých výnimiek, musí byť otestovaný v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž