Izjava o sukladnosti

Putem izjave o sukladnosti prema Dodatku II. Uredbe o sigurnosti strojeva (MSV 2010) proglašava proizvođač (ili njegov opunomoćenik) stroja svojim potpisom da stroj ispunjava osnovne sigurnosne uvjete (GSA) Uredbe MSV 2010 i da su provedeni postupci za procjenu sukladnosti koji su u pitanju. Izjavu o sukladnosti (ili Izjavu o podudarnosti) potrebno je predati kupcu stroja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum