Koordinácia

Koordinácia predstavuje potrebnú spoluprácu rôznych zamestnávateľov vo veci bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnaných pracovníkov pri súčasnom vykonávaní práce na jednom mieste.
Pri stavebných prácach podľa zákona o koordinácii stavebných prác (BauKG) existuje okrem toho povinnosť pre zadávateľa stavby menovať koordinátora plánovania a koordinátora stavebných prác, ako aj nechať vyhotoviť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plán BOZP) a dokumentáciu pre neskoršiu prácu a aplikovať ich.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž