Žeriavy

Žeriavy sa smú používať iba so zohľadnením prevádzkových pokynov, ktoré sa musia vyhotoviť písomne. Minimálny obsah týchto prevádzkových pokynov upravuje § 19 nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO). Okrem toho musí mať každý vodič žeriavu interné povolenie na jazdu podľa § 33 nariadenia AM-VO. Každé použitie žeriavov musí byť naplánované a sledované, pred každým uvedením do prevádzky sa musia skontrolovať všetky zariadenia, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti (napr. fungovanie bŕzd). Ak by sa pomocou žeriavov dvíhali aj osoby v pracovných košoch, platia pre to zvláštne podmienky.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž