Zaistenie nákladu

Mnoho dopravných nehôd spôsobuje chýbajúce alebo nedostatočné zaistenie nákladu. Uvádzame sedem základných pravidiel pre zaistenie nákladu:
  1. Vždy použiť vhodné vozidlo
  2. Neprekročiť povolenú celkovú hmotnosť a povolené zaťaženie náprav, dodržať minimálne zaťaženie náprav
  3. Ťažisko nákladu sa má nachádzať v pozdĺžnej strednej rovine vozidla a čo najnižšie
  4. Uložiť alebo zabezpečiť náklad tak, aby sa nemohol zošmyknúť, odkotúľať alebo spadnúť
  5. Používať vhodné zaisťovacie prostriedky ako kliny, hranaté drevá, siete, upínacie pásy atď.
  6. Pri uložení a zaistení sa náklad nesmie poškodiť
  7. Prispôsobiť rýchlosť jazdy aj nákladu

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž