Nakladacie rampy

Na zrázové hrany sa musia umiestniť lišty, usmerňovače alebo podlahové značenia.
Pre nakladacie rampy platia ďalej tieto podmienky:
  • Ich rozmery musia byť dimenzované podľa nákladu
  • Musia mať minimálne jeden výstup, pri dĺžke presahujúcej 20 m, ak je to možné, v každej koncovej oblasti jeden výstup
  • Pri nakladaní podľa možnosti používajte prispôsobovacie rampy

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž