Hladina expozície hluku

Hladina expozície hluku je miera pôsobenia hluku na určitú osobu. Vypočíta sa z hladiny akustického tlaku a doby pôsobenia hluku. Po prekročení dennej (alebo týždennej) hladiny 80 dB(A) sa musí poskytnúť ochrana sluchu, po prekročení hladiny expozície hluku 85 dB(A) sa musí používať ochrana sluchu. V opačnom prípade môže byť následkom nedoslýchavosť.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž