Zníženie hluku

Ak je to možné a potrebné, musia sa v každom prípade uprednostniť (technické) opatrenia na zníženie hluku pred nosením ochrany sluchu. Zásadne sa musia zohľadniť tieto aspekty – v uvedenom poradí:
  1. Priestorová akustika|Raumakustik] a používanie nehlučných strojov a technológií
  2. Čo najlepšie odhlučnenie strojov prostredníctvom zapuzdrenia, použitia tlmičov hluku alebo uloženia izolovaného voči vibráciám
  3. Ohraničenie zón hluku (napr. použitím akustických bariér), ich označenie a oddelenie, nosenie (nariadenie nosenia) vhodnej ochrany sluchu v oblasti vystavenej hluku

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž