Nedoslýchavosť

Posunutie prahu počuteľnosti z dôvodu zničenia sluchových buniek, vyvolané vysokou intenzitou a/alebo dlhou dobou pôsobenia hluku. Nedoslýchavosť je najčastejšou chorobou z povolania.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž