Skladištenje (općeniti aspekti)

Ovisno o uskladištenoj količini i vrsti robi te načinu skladištenja (polica, spremnik...), u obzir je potrebno uzeti različite aspekte. Evo nekih osnovnih pravila:
– stabilnost, primjerenost i nosivost poda, kao i oprema za skladištenje, moraju biti zajamčeni i po potrebi statički dokazani;
– za regale i sličnu opremu moraju se evidentirati iznosi opteretivosti;
– regali moraju biti osigurani od prevrtanja, po potrebi ih treba pričvrstiti vijcima na zid ili u pod;
– potrebno je držati težište ukupnog tereta na niskom mjestu, to znači da teške predmete morate skladištiti na što nižem mjestu;
– spriječite isklizavanje, padanje, otkotrljavanje ili rušenje uskladištenje robe mjerama kao što je skladištenje u rešetkastim sanducima ili spremnicima, postavljanjem maski ili osiguravanjem, primjerice, drvenim klinom ili užadi
– sipki teret skladištite u spremnicima, inače pazite na kut nagiba!
– redovito kontrolirajte postoje li oštećenja u skladištima, u slučaju prometovanja viličara pobrinite se za zaštitu od sudara
Pogledajte i pod Zabrane skladištenja

AUVA aplikacije

bks

Impresum