Skladovanie (všeobecné aspekty)

V závislosti od skladovaného množstva a skladovaného tovaru a tiež spôsobu uskladnenia (regál, kontajner...) sa musia rešpektovať rôzne aspekty. Tu sú uvedené niektoré základné pravidlá:
- Stabilita, vhodnosť a nosnosť podlahy, ako aj skladového zariadenia, musia byť zabezpečené a prípadne staticky preukázané;
- v prípade regálov a podobného zariadenia musí byť písomne uvedené zaťaženie políc;
- regály musia byť zaistené proti prevráteniu, prípadne musíte regál priskrutkovať k stene alebo k podlahe;
- ťažisko celkového zaťaženia by malo byť položené nízko, to znamená – ťažké diely skladuje podľa možnosti dolu;
- zabráňte zošmyknutiu, spadnutiu, odkotúľaniu alebo prevráteniu skladovaného tovaru pomocou opatrení ako skladovanie v boxoch s mrežou alebo v kontajneroch, umiestnenie zásten alebo zaistenie napr. pomocou drevených klinov alebo lán;
- Sypké materiály skladujte v kontajneroch, inak dávajte pozor na uhol svahu!
- Pravidelne kontrolujte skladovacie zariadenia, či nie sú poškodené, pri preprave pomocou stohovačov zabezpečte ochranu proti nábehu
Pozrite aj Zakázané skladovacie plochy

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž