Zakázané skladovacie plochy

V zásade je zakázané vytvárať skladovacie plochy:
  • na schodištiach a podestách medzi schodišťom,
  • na únikových cestách, okrem prípadu, keď: zostane zaručená využiteľná minimálna šírka, skladovaný tovar je stabilne postavený bez možnosti posunutia a nie je ani horľavý,
  • pred núdzovými východmi, okrem prípadu: pozrite bod „na únikových cestách“,
  • ďalej nesmie byť vytvorením skladovacích plôch obmedzená použiteľnosť toaliet, spoločenských priestorov, sanitárnych priestorov ani podobných priestorov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž