Laserové žiarenie

Laserové žiarenie môže v závislosti od hĺbky vniknutia a intenzity viesť k poškodeniu pokožky a očí. Predovšetkým oči (a aj sietnica) sú zasiahnuté už pri nepatrných intenzitách žiarenia. Preto sú okrem technických a organizačných ochranných opatrení často potrebné aj okuliare na ochranu pred laserom v podobe osobných ochranných prostriedkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž