Naučnici

U slučaju zapošljavanja naučnika odn. mladih dok ne napune 18. godinu vrijedi Savezni zakon o zapošljavanju djece i mladih (KJBG) i Uredbe koje su za njega donesene (KJGB-VO). Za određene poslove nije dopušteno koristiti naučnike ili ih je dopušteno koristiti u ograničenoj mjeri, osim toga postoje posebne odredbe koje se odnose na vremena rada i vremena odmora te općenite zabrane rada. Zabrane i ograničenja zapošljavanja za određena sredstva za rad i djelatnosti obuhvaćeni su u Uredbi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum