Potreba za svjetlošću

Pod tim se podrazumijeva potrebna jačina svjetlosti za određeni vizualni zadatak. Starenjem raste i potreba za svjetlošću, a isto tako i u slučaju umora. Pogledajte i pod Rasvjeta i Osvjetljenje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum