Potreba svetla

Týmto pojmom sa označuje intenzita svetla potrebná pre určitú vizuálnu úlohu. Potreba svetla stúpa so zvyšujúcim sa vekom a tiež pri únave. Pozrite aj Osvetlenie a Osvetlenie denným svetlom.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž