Plochy vstupu svetla

Ako pracovné priestory sa smú používať iba tie priestory, ktorých plochy vstupu svetla, ktoré musia viesť priamo do exteriéru, zaberajú minimálne 10 percent podlahovej plochy. Výnimky existujú pre pracovné priestory, ktoré sa využívajú iba krátkodobo (napr. kopírovacia miestnosť) a pre určité priestory ako kóje pre majstrov, vrátnice a pokladnice. Tieto ustanovenia platia predovšetkým pre pracovné priestory s trvalými pracovnými miestami. Pozrite aj: Vizuálny kontakt

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž