Uređaj za ventilaciju

Pod tim se podrazumijeva uređaj koji uređuje temperaturu, kretanje i čistoću zraka u prostoriji. Razlikuje se između uređaja za prozračivanje i odzračivanje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum