Vetracie zariadenie

Prestavuje zariadenie, ktoré reguluje teplotu, prúdenie a čistotu vzduchu v miestnosti. Rozlišujú sa prevzdušňovacie a odvzdušňovacie zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž