Rýchlosť prúdenia vzduchu

Rýchlosť prúdenia vzduchu má popri teplote vzduchu, vlhkosti vzduchu a sálaní tepla vplyv na klímu v pracovných priestoroch. Na pracovných miestach nachádzajúcich sa na stálom mieste nesmie prekročiť tieto hodnoty:
  • 0,10 m/s pri malej telesnej námahe (napr. práca v kancelárii)
  • 0,20 m/s pri strednej telesnej námahe (napr. práca pri sústruhu)
  • 0,35 m/s pri veľkej telesnej námahe (napr. kopanie)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž