Teplota vzduchu

Teplota vzduchu má popri rýchlosti prúdenia vzduchu, vlhkosti vzduchu a sálaní tepla vplyv na klímu na pracovnom mieste. V pracovných priestoroch musí byť:
  • medzi 19 až 25 °C pri malej telesnej námahe (napr. práca v kancelárii)
  • medzi 18 až 24 °C pri strednej telesnej námahe (napr. práca pri sústruhu)
  • minimálne 12 °C, ak sa v miestnosti vykonávajú práce s veľkou telesnou námahou (napr. kopanie)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž