Učestalost promjene zraka

Parametar koji navodi koliko se često po jedinici vremena (u pravilu po satu) zrak u prostoriji treba obnoviti (npr., provjetravanjem).

AUVA aplikacije

bks

Impresum