Miera výmeny vzduchu

Miera, ktorá udáva, ako často sa za istú časovú jednotku (spravidla za hodinu) obnoví vzduch v miestnosti (napr. vetraním).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž