Nariadenia na zaistenie bezpečnosti strojov 2010 (rozhranie AM-VO)

Pozrite si aj predpisy od výrobcu. V prípade stroja s označením CE, ktorý nemá žiadne zjavné nedostatky, platí pre prevádzkovateľa takzvaný „princíp dôvery“ podľa § 1 ods. 2 nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO), ktorý konkrétne hovorí, že 4. odsek nariadenia AM-VO, ktorý upravuje požiadavky na kvalitu, sa nemá uplatňovať. Napriek všetkému sa však v každom prípade odporúča uistiť sa (pred vyplatením stroja) o dodržaní nariadenia MSV 2010.
V nasledujúcich prípadoch je i prevádzkovateľ stroja súčasne aj „osobou uvádzajúcou ho do obehu“ v zmysle nariadenia MSV:
  • pri konštruovaní stroja pre (komerčnú) vlastnú potrebu,
  • pri priamom importe z krajiny, ktorá nie je krajinou EHP (napr. Švajčiarsko),
  • ak vykonáva na stroji podstatnú zmenu,
  • ak vykonáva veľké prepojenie strojov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž