Mjerenja

Mjerenja su propisana u zaštiti zaposlenika kada su
  1. ona mjerno-tehnički moguća (vlažnost zraka moguće je mjeriti, stres nije moguće)
  2. kada su prisutne granične ili približne vrijednosti (npr., 85 dB(A) razine izloženosti buci)
  3. putem mjerenja (moguća) opasnost može se po mogućnosti objektivirati, to znači da se učinci na čovjeka mogu procijeniti

Važni propisi mjerenja u zaštiti zaposlenika su

AUVA aplikacije

bks

Impresum