Merania

Merania sú v oblasti ochrany zamestnancov predpísané v týchto prípadoch:
  1. Meranie je technicky zrealizovateľné (vlhkosť vzduchu sa môže merať, stres nie)
  2. Existujú limitné alebo referenčné hodnoty (napr. 85 dB(A) pre hladinu expozície hluku)
  3. Prostredníctvom merania je možné rozsiahlo objektivizovať (možné) nebezpečenstvo, to znamená, že je možné odhadnúť účinok na človeka

Dôležité predpisy o meraní v oblasti ochrany zamestnancov sú:

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž