Mérések (robbanásvédelem)

Ha nem zárható ki biztosan a robbanásveszélyes légkör létrejötte, a primer robbanásvédelem (robbanásveszélyes területek létrejöttének megakadályozása) intézkedéseinek hatékonyságát mérésekkel kell igazolni. Ha megfelelő mértékű biztonság igazolható, nincs szükség mérésekre. Ez akkor áll fenn, ha (gáz és gőz formájú légkörök esetén) igazolhatóan az alsó robbanási határ (UEG) 10%-a alatti értékről van szó. Nem szükségesek továbbá mérések, ha zónameghatározás történt és ahhoz nem szükségesek mérések.

AUVA App

hu

Impresszum