Merania (pracovné látky)

V nasledujúcich prípadoch sa musia vykonávať pravidelné merania pracovných látok:
  • keď je pre určitú pracovnú látku stanovená hodnota MAK alebo hodnota TRK a na pracovnom mieste nie je vylúčený výskyt tejto pracovne látky,
  • ak sa používa pracovná látka s nebezpečenstvom výbuchu (pozrite Výbušné prostredie) alebo s nebezpečenstvom požiaru v možnej nebezpečnej koncentrácii.

Merania smú vykonávať iba odborníci pomocou vhodných meracích prístrojov a zariadení. 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž