Zajmérések

Amennyiben a zaj értékelése alapján az expozíciós határértékek túllépése vagy meghatározott helyiségek határértékeinek túllépése biztonsággal nem zárható ki, az értékelésnek egy reprezentatív mérés alapján kell megtörténnie. A méréseket megfelelő időközökben meg kell ismételni és azokat csak szakképzett személyek végezhetik el arra alkalmas mérőkészülékekkel.
 

AUVA App

hu

Impresszum