Ochrana matiek

Zákon o ochrane matiek (MSchG) stanovuje mimoriadnu ochranu pre tehotné a dojčiace matky. Ak existuje ohrozenie života alebo zdravia matky či dieťaťa, nesmú byť budúce matky zamestnané ani mimo osemtýždňovej určenej lehoty, okrem toho zákon o ochrane matiek (MSchG) stanovuje v lehote do 12 týždňov po pôrode určité zákazy a obmedzenia v zamestnaní. V § 2a zákona o ochrane matiek (MSchG) je predpísaná osobitná povinnosť evalvácie, na základe ktorej sa musia zistiť a posúdiť určité činnosti a zaťaženia ako hluk, ťažké dvíhanie a nosenie alebo extrémna horúčava a chlad s ohľadom na druh, mieru, trvanie a skutočné zaťaženie. Prípadne musia tehotné a dojčiace ženy vykonávať iné činnosti (eventuálne v inej oblasti) alebo musia byť oslobodené od vykonávania istých činností.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž