Ochrana nefajčiarov

Nefajčiari musia byť na pracovnom mieste chránení pred pôsobením tabakového dymu. Ak musia v jednej kancelárii alebo v podobnom pracovnom priestore spoločne pracovať fajčiari a nefajčiari, platí zákaz fajčenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž