Zaštitna oprema koja ne odvaja

To je sva zaštitna oprema koja eliminira ili smanjuje rizik od opasnosti, a da ljude ne odvaja od izvora opasnosti.
Zaštitna oprema koja ne odvaja može se podijeliti na
  • zaštitnu opremu koja je vezana na lokaciju kao što je upravljanje s dvije ruke, nožni prekidač ili oprema za odobravanje (u slučaju da više osoba koristi),
  • zaštitna oprema koja djeluje prilikom dodirivanja s funkcijom približavanja kao što su sigurnosni rubovi, sigurnosne strunjače, uže za povlačenje
  • zaštitne oprema koja djeluje bez dodirivanja s funkcijom približavanja kao što su svjetlosne prepreke ili svjetlosni zastori
  • zaštitna oprema s automatskom odgodom kao što su prekidač za pritiskanje i oprema za odobravanje

AUVA aplikacije

bks

Impresum