Neoddeľujúce ochranné zariadenia

Sú to všetky tie ochranné zariadenia, ktoré eliminujú alebo znižujú riziko úrazu, avšak bez toho, aby oddelili človeka od zdroja nebezpečenstva.
Neoddeľujúce ochranné zariadenia je možné rozdeliť na:
  • Ochranné zariadenia viazané na určité miesto ako dvojručné ochranné zariadenie, nožné spínače alebo potvrdzovacie zariadenie (pri obsluhe viacerými osobami)
  • ochranné zariadenia účinné pri dotyku, s funkciou priblíženia ako spínacie lišty a rohože, trhacie lanká
  • bezdotykovo účinné ochranné zariadenia s funkciou priblíženia ako svetelné závory a svetelné záclony
  • Ochranné zariadenia so samočinným vratným pohybom ako tlačidlové spínače a potvrdzovacie zariadenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž