Normy

Normy sú uznávané pravidlá techniky, ktoré sa môžu uplatniť pri konkrétnej realizácii všeobecných požiadaviek (napr. základných bezpečnostných požiadaviek (ZBP) nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010). Normy nie sú v zásade záväzné, zákonodarca ich však môže vyhlásiť za záväzné (napr. v právnej oblasti elektrotechniky). Ak ide o produkty, ktoré majú označenie CE, podľa právnych predpisov EÚ nie je možné vyhlásiť ich za záväzné, aj keď sa odporúča ich aplikácia. Rozlišujú sa národné normy (v Rakúsku „ÖNORM“ ON), európske (harmonizované) normy („EN“ CEN) a celosvetové normy (normy „ISO“).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž