Zariadenie núdzového zastavenia

Núdzové zastavenie (predtým: núdzové vypnutie) slúži na rýchle vypnutie nebezpečných pohybov stroja v prípade nebezpečenstva. Umiestnenie núdzového zastavenia však nenahrádza umiestnenie ochranných zariadení. Núdzové zastavenie musí mať prednosť pred všetkými inými funkciami vo všetkých prevádzkových režimoch. Tieto zariadenia musia byť samodržiace, označené nápadnou červenou farbou na žltom podklade a umiestnené tak, aby ich bolo možné ľahko, rýchlo a bezpečne stlačiť.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž